Stacja uzdatniania wody

SUW na potrzeby socjalno-bytowe i podlewanie ogrodu

Stacja uzdatniania wody: odżelazianie, zmiękczanie, filtr węglowy

To raczej nietypowa domowa stacja uzdatniania wody, gdyż planowane zużycie wody jest stosunkowo duże. Założono na potrzeby bytowo-gospodarcze  wydajność  8,0 m3/h (zwykle wystarcza 1 – 1,5 m3/h). Takie zużycie wody wynika z wyposażenia domu.

Dodatkowo, przyjęto częściowe uzdatnianie wody na  potrzeby podlewania ogrodu – 2,0 m3/h, aby woda do podlewania, nie barwiła infrastruktury, czyli powinna być odżelaziona.

Dla takiego zapotrzebowania na wodę, uwzględniając jakość wody należało dobrać odpowiednie metody uzdatniania wody.

Jakość wody

Analiza jakości wody pokazała, że woda zawiera przekroczone stężenie :
żelaza,     • manganu,     • jonu amonowego
oraz
nieakceptowalną barwę,     wysoką mętność,     bardzo wysoką utlenialność.

Zastosowane procesy uzdatniania wody

Zastosowano proces usuwania żelaza i manganu na dwóch kolejnych stopniach filtracji – odżelaziacze, jeden ze złożem kwarcowym i drugi z Greensand Plus – po wstępnym napowietrzeniu wody. Następnie prowadzi się filtrację na węglu aktywnym, w celu poprawy właściwości organoleptycznych wody. Ostatni stopień filtracji to zmiękczanie wody wraz obniżaniem zawartości jonu amonowego, na wymienniku jonitowym – zmiękczacz wody działający wahadłowo ze złożem filtracyjnym Crystal Right. Na końcu zachodzi dezynfekcja, metodą fizyczną z użyciem lampy bakteriobójczej UV.

Stacja uzdatniania wody dla domu1. Filtr piaskowy do wstępnego usuwania żelaza i manganu Econet FK 21
2.
Filtr do odżelaziania i odmanganiania Econet FGr 21
3.
Filtr węglowy Econet FW 18
4.
Filtr wielofunkcyjny Econet Duplex FC-R 13
5.
Lampa bakteriobójcza UV Econet V 80
NaCl
        Zbiornik solanki – na sól tabletkowaną
KMnO4
   Zbiornik na nadmanganian potasu