Złoża filtracyjne

Węgiel aktywnyFiltracja

Jest podstawowym procesem stosowanym w technologii uzdatniania wody. Polega na oddzielaniu cząstek zawieszonych podczas przepływu wody przez złoże filtracyjne. Specyficznym rodzajem filtracji jest wymiana jonowa, podczas której następuje zatrzymywanie wybranych substancji rozpuszczonych.

 

Złoża filtracyjne

Wypełnienia filtrów pospiesznych stanowią różnego rodzaju materiały filtracyjne, odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju procesu prowadzonego na filtrze. Każde złoże ma swoje specyficzne zastosowanie, optymalne warunki pracy – obciążenie hydrauliczne, wysokość zasypania. Złoża wymienia się z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości i właściwości oraz prowadzonego procesu filtracji. Niektóre materiały filtracyjne są ścierane podczas eksploatacji, w związku z czym potrzebują uzupełniania.

Złoże filtracyjne Greensand PlusNajczęściej stosowane materiały filtracyjne

Do usuwania żelaza i manganu Greensand Plus (http://www.inversand.com/)

Jest to złoże katalityczne, a więc jego ziarna pokryte są dwutlenkiem manganu, katalizującym usuwanie żelaza, manganu. Posiada krzemionkowy rdzeń, co pozwala na filtrację w różnych warunkach hydraulicznych.

Do jednoczesnego usuwania żelaza i manganu, zmiękczania i zmniejszania zawartości jonu amonowego Crystal Right (http://www.water-right.com/)

Jest to złoże zeolitowe, działające na zasadzie wymiany jonowej. Występuje w dwóch wersjach Cristal Right 100 – zmniejsza twardość wody, usuwa żelazo i mangan oraz azot amonowy i Cristal Right 200 – zmniejsza twardość wody, usuwa żelazo i mangan, posiada większą pojemność jonowymienną niż C-R 100.

Do poprawy właściwości organoleptycznych wody węgiel aktywny Organosorb 10 (http://www.desotec.com/pl/o-weglu/activated-carbon-products/overview-on-the-basis-of-the-form-and-materials/)

Jest to złoże filtracyjne, które ma bardzo rozwiniętą powierzchnię właściwą, dzięki temu może adsorbować duże ilości zanieczyszczeń, nawet tych niebezpiecznych, czy uciążliwych, pogarszających smak, zapach.  Filtrację węglową można stosować również do dechloracji wody.

Do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych Turbidex  / Filter Ag Plus (http://www.turbidex.com/master.pdf)

Jest to złoże zbudowane z zeolitu, o granulacji i powierzchni ziaren takich, iż mogą one zatrzymywać najdrobniejsze cząstki zawieszone w wodzie.

Do zmiękczania kationit Indion 225 Na  (http://www.pentairwatertreatment.com) lub Dowex HCR S/S (http://msdssearch.dow.com)

Żywica jonowymienna, a dokładnie kationit wymieniający przede wszystkim jony wapnia i magnezu oraz niewielkie zawartości żelaza i manganu na jony sodu, a zatem powodujący zmiękczenie wody.

Do filtrów ze złożami wielowarstwowymi Hydroantracyt

Jest to złoże, które służy głównie do tego aby poprawiać efekty filtracyjne i wydłużyć cykl filtracyjny (czas pracy pomiędzy kolejnymi płukaniami filtra). Najczęściej stosowany w odżelaziaczach.

Do filtrów wielofunkcyjnych – jednoczesnego usuwania żelaza i manganu, zmiękczania, zmniejszania zawartości jonu amonowego oraz związków organicznych Ecomix (http://www.ecosoft.ua/en/about/)
Jest to odpowiednio skomponowana mieszanina różnych materiałów filtracyjnych, w dużej mierze działające na zasadzie wymiany jonowej. Występuje w dwóch wersjach Ecomix A – przeważa frakcja do usuwania żelaza i manganu i Ecomix C – przeważa frakcja do usuwania substancji organicznych (anionit).

O filtrach ogólnie można przeczytać tutaj: Filtry do wody – duże i małe.

Kationit zmiękczającyWymiana złoża filtracyjnego

Wymiana złoża filtracyjnego w odżelaziaczu

Wymiana złoża – zmiękczacze wody i filtry wielofunkcyjne

Filtry węglowe do wody – wymiana węgla aktywnego

Filtry wody ze złożem neutralizującym – wymiana dolomitowego złoża filtracyjnego