Zmiękczanie – jak działa zmiękczacz wody

Twarda woda

Bardzo popularnymi urządzeniami stosowanymi w celu poprawy jakości wody są zmiękczacze, czyli urządzenia do obniżania twardości ogólnej wody, gdyż twarda woda może stanowić problem. Oczywiście istotne jest określenie do jakiego poziomu twardości chcemy doprowadzić.

Budowa zmiękczacza

Ogólnie  zmiękczacz składa się z:

1. zbiornika filtracyjnego, w którym jest wsypana żywica jonowymienna (wymienia jony wapnia i magnezu na jony sodu),

2. głowicy sterującej, która kieruje procesem filtracji oraz regeneracji (najczęściej stosowana w wersji objętościowej, czyli to kiedy włączy się regeneracja zależy od zużycia wody) – niezwykle ważne jest to aby głowica posiadała zawór mieszający, pozwalający ustalić odpowiednią twardość wody w końcowych punktach odbioru,

3. zbiornika solanki, która powstaje po wsypaniu soli tabletkowanej.

Filtry do wody służące do zmiękczania wody:

Filtr wielofunkcyjny Econet FC-R / Filtr zmiękczający Econet FZm  Zmiękczacz kompaktowy Econet ZK Maxi

Zbiornik solanki i zbiornik filtracyjny są osobno.

Zmiękczacz kompaktowy – sól wsypuje się bezpośrednio do obudowy, w której jest również zbiornik filtracyjny.

 

Zmiękczanie

Ponieważ twardość wody wynika z obecności soli wapnia i magnezu, żywica jonowymienna, jak sama nazwa wskazuje, wymienia kationy wapnia i magnezu na inne jony. Standardowo są to żywice sodowe, zatem po procesie zmiękczania w wodzie jest więcej jonów sodu. Po pewnym czasie zabraknie miejsc na wymianę kationów i żywica musi być regenerowana. W tym celu wykorzystuje się sól w formie pastylek, które należy wsypać do zbiornika solanki, gdzie po automatycznym dolaniu wody, sól ulega rozpuszczeniu i powstaje nasycony roztwór soli. Odpowiednio zaprogramowany zmiękczacz sumuje każdy litr zużytej wody i uwzględniając ten parametr, sam decyduje o momencie rozpoczęcia regeneracji (czyli przepłukania żywicy jonowymiennej solanką). Dodatkowo, dla wygody użytkowników, regeneracja powinna odbywać się w godzinach nocnych.

Tak działa zmiękczacz wody

To schemat działania zmiękczacza wody.

1. Twarda woda dopływa na filtr, po zmiękczeniu przepływa do instalacji.

2. W zbiorniku solanki rozpuszcza się sól tabletkowana.

3. Pływak steruje napełnianiem wodą i przez to odpowiednim rozpuszczaniem soli.

Chcesz zamówić sól pastykowaną, zobacz tutaj: Sól do zmiękczaczy wody.

 

Jak duży zmiękczacz zastosować, a dokładnie jaka ilość żywicy jest potrzebna, zależy od twardości wody i przewidywanego zużycia. Im większa twardość i im większe zapotrzebowanie na wodę, tym więcej żywicy powinniśmy zastosować, tak aby regeneracja nie przebiegała zbyt często. Podczas regeneracji powstają ścieki – popłuczyny, które trzeba odprowadzić do kanalizacji.

Twarda woda to czasem pojęcie subiektywne.
Można dostosować poziom twardości do własnych potrzeb.

A na tym polega zmiękczanie = wymiana jonowa:

(schemat na podstawie: www.systemsaver.com)

Eksploatacja zmiękczacza polega na dosypywaniu soli tabletkowanej, gdy zaczyna jej brakować w zbiorniku solanki. Sól sprzedawana jest w 25 kg workach. Zaleca się również okresowy przegląd filtrów w celu sprawdzenia poprawności ich działania.

Przeczytaj również: zmiękczanie wody oraz coś o twardej wodzie: kamień niszczy pralkę.
Obejrzyj: Zmiękczanie wody- twarda woda