Dezynfekcja wody – lampy bakteriobójcze UV

Co usuwać? Wody powierzchniowe i podziemne są naturalnym środowiskiem życia różnych mikroorganizmów, które tworzą w nich swoistą mikrobiocenozę. W wodach podziemnych to jakie drobnoustroje się w niej znajdują zależy od głębokości zalegania warstwy wodonośnej, rodzaju gruntu, budowy geologicznej, sposobu użytkowania i stanu sanitarnego terenu. Im płycej położone zwierciadło wody, tym więcej może w niej być mikroorganizmów. Należy mieć jednak świadomość, że głębokość nie jest gwarancją czystości wody, ponieważ w zależności od budowy geologicznej możliwe jest przesączanie się bez filtracji wody zanieczyszczonej np. poprzez szczeliny.

Dlaczego usuwać? Wśród bakterii saprofitycznych – odżywiających się związkami organicznymi pochodzącymi z rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych, znajduje się powszechnie znana Escherichia coli. Mimo, iż zwykle saprofity uważane są za nieszkodliwe, to niektóre z nich mogą wywoływać infekcje – przewlekłe biegunki, zapalenia układu moczowego, zakażenia krwi, itd. Bakterie chorobotwórcze to pasożyty przewodu pokarmowego takie jak Salmonella. Poza tym w wodzie mogą występować inne bakterie chorobotwórcze – prątki gruźlicy, gronkowce, oraz wirusy – wywołujące zapalenia wątroby, opon mózgowych, mięśni, itd., i organizmy wyższe wraz z formami przetrwalnymi.

Zdrowa i bezpieczna woda - to możliwe! Dezynfekcja wody tylko z ECONET.

Woda przeznaczona do picia nie powinna w ogóle zawierać pierwotniaków chorobotwórczych, a także innych organizmów zwierzęcych.

Zdrowa i bezpieczna woda – to możliwe!
Dezynfekcja wody tylko z ECONET.

Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniają odpowiednią jakość wody w punkcie wprowadzania jej do sieci wodociągowej. Jednak na drodze przepływu wody do odbiorcy może nastąpić jej wtórne zanieczyszczenie i zmiana jakości, wskutek wzajemnego oddziaływania pomiędzy wodą a materiałem z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa, instalacja wewnętrzna i ich uzbrojenie oraz powstających nieszczelności. Z tego względu nawet woda wodociągowa narażona jest na skażenie mikrobiologiczne.

Parametry techniczne lamp UV do wody

Jak usuwać? W zastosowaniach domowych i dla nierozległych sieci wodociągowych pełną gwarancję dezynfekcji wody dają metody fizyczne, wykorzystujące właściwości bakteriobójcze promieniowania ultrafioletowego – lampy UV.

Komórki mikroorganizmów pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe. Bakteriobójczy i mutagenny mechanizm działania promieniowania UV związany jest ze zmianami zachodzącymi w strukturze ważnych dla funkcjonowania komórki kwasów nukleinowych. Zalecane dawki promieniowania, do zniszczenia 90% drobnoustrojów, wynoszą 400 J/m2.

Warunkiem koniecznym wykorzystania promieniowania UV jest usunięcie z wody zawiesin i cząstek koloidalnych, które mogą sorbować pewne ilości promieni UV, zmniejszając tym samym efekty dezynfekcji.

Dla klientów indywidualnych: Dezynfekcja wody – Lampy UV do wody
Dla budynków wielorodzinnych, biurowców: Dezynfekcja wody – lampy bakteriobójcze UV
Dla przemysłu: Lampy bakteriobójcze UV – skuteczna dezynfekcja wody

Jeśli masz pytania dotyczące dezynfekcji wody, zadzwoń: 22 498 15 98.