Filtry węglowe do wody

Co usuwać? Spośród zanieczyszczeń wpływających na właściwości organoleptyczne – smak, zapach, barwę i przezroczystość wody należy głównie wymienić związki organiczne. Związki te mogą być pochodzenia naturalnego lub są zanieczyszczeniami, które pojawiają się w wodzie na skutek działalności człowieka. Ważną grupę stanowią substancje, które powstają w miejskich zakładach uzdatniania wody, jako uboczne produkty dezynfekcji. Na zapach wody wpływają używane do dezynfekcji środki chemiczne, np. chlor. Niebezpieczne, choć występujące w wodzie w małych ilościach są metale ciężkie.

Woda klarowna, bez zapachu, o odpowiednim smaku... Zapytaj ECONET jak to możliwe.

 

Woda klarowna, bez zapachu, o odpowiednim smaku…
Zapytaj ECONET jak to możliwe.

 

Dlaczego usuwać? Znacząca część zanieczyszczeń organicznych obecnych w wodzie zaliczana jest do grupy związków mutagennych lub rakotwórczych. Dlatego usunięcie ich z wody przeznaczonej do picia i na potrzeby spożywcze jest absolutnie niezbędne. Oprócz bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia korzystanie z wody barwnej, o nieprzyjemnym zapachu lub smaku jest znacznym dyskomfortem i utrudnieniem. Ponadto związki organiczne mogą stanowić przyczynę braku stabilności wody, ponieważ są źródłem energii dla mikroorganizmów, rozwijających się w sieci wodociągowej. Metale ciężkie są toksyczne, a chlor pozostały w wodzie znacznie pogarsza zapach wody.

Jak usuwać? Dobrym rozwiązaniem do usunięcia z wody związków organicznych, innych wcześniej wymienionych substancji oraz do dechloracji jest zastosowanie węglowych filtrów do wody. W urządzeniach tych wykorzystuje się zjawisko adsorpcji, czyli wiązania substancji rozpuszczonych na powierzchni ciała stałego. W filtrach węglowych sorbentem jest granulowany węgiel aktywny, który posiada właściwości “oczyszczające”. Zastosowanie takich urządzeń pozwala zabezpieczyć Konsumenta przed wahaniami w jakości wody wodociągowej lub nieprzewidzianymi dopływami zanieczyszczeń w przypadku ujęcia przydomowego. Proces płukania węgla aktywnego pozwala na usunięcie zanieczyszczeń, które zgromadziły się na powierzchni złoża i wewnątrz rozbudowanego systemu mikro i makroporów. Lecz w przypadku tej metody uzdatniania wody oprócz zjawiska filtracji następuje również sorpcja chemiczna, dlatego z czasem właściwości węgla aktywnego wyczerpują się i złoże musi być wymieniane.

Dla klientów indywidualnych: Filtry węglowe do wody
Dla budynków wielorodzinnych, biurowców: Filtracja węglowa – poprawa smaku i zapachu wody
Dla przemysłu: Sorpcja na węglu aktywnym – filtry węglowe

Jeśli masz pytania dotyczące filtrów węglowych do wody, zadzwoń: 22 498 15 98.