Badania wody

Badania fizykochemiczne wody

Wykonujemy badanie wody. Są to badania fizykochemiczne wody, obejmujące kilka podstawowych wskaźników jakości, które pozwalają dobrać odpowiednią technologię przygotowania wody. Wraz z wynikami badania wody otrzymasz  porównanie z obowiązującymi normami, zalecenia dotyczące sposobu poprawy jakości i konkretną ofertę, ze szczegółowym opisem sposobu uzdatniania (doczyszczania) wody i propozycją montażu wybranych filtrów.

Badania wody - fizykochemiczne - Laboratorium ECONET Cena badań wody

Badania oferujemy w cenie 120,00 zł brutto. Przy czym, jeśli skorzystacie Państwo z naszej oferty oferujemy dodatkowe badania w celu sprawdzenia skuteczności zainstalowanych filtrów!

 

WAŻNE: przeczytaj Jak dostarczyć próbkę wody.

Odbiór wyników analizy wody

Wyniki można otrzymać mailem – najczęściej tego samego dnia, wraz z ofertą lub ocena pracy stacji uzdatniania wody.
Można zaczekać i obserwować przebieg badania.
Można zostawić butelkę z wodą i przyjść po umówionym czasie po odbiór wyników.

Zakończenie budowy domu – potrzebne badanie wody?

Jeśli po zakończonej budowie domu potrzebne jest badanie wody, do odbioru technicznego budynku, najczęściej nie wymaga się, żeby wykonywane było w Sanepidzie lub laboratorium z akredytacją. W takim przypadku chodzi najbardziej o informację dla użytkowników – czy mają wodę nadającą się do picia.

Po wykonanej analizie, ocenie jakości wody, w przypadku nienormatywnych wartości wskaźników przygotujemy stosowną ofertę – dobierzemy odżelaziacz, zmiękczacz, filtr węglowy lub lampę bakteriobójczą UV.

Jak do nas trafić

Zapraszamy do budynku znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Ciołka i małej uliczki Batalianu Pięść.
Wejście oraz wjazd (przez szlaban) odbywa się od ulicy Ciołka.
Najlepiej wejść do drugiej klatki schodowej od ulicy.
Biuro znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.

ECONET, Ciołka 8 pok. 32, WarszawaPo kliknięciu zdjęcie powiększy się. Strzałka wskazuje wejście na teren przed budynkiem.