Usługa: badanie wody, ocena warunków montażowych, oferta

Pobór próbki i badanie wody

W Warszawie i okolicach oferujemy Państwu możliwość zamówienia usługi polegającej na tym, iż nasz serwisant przyjeżdża do klienta. Podczas spotkania pobiera próbkę wody. W naszym laboratorium wykonujemy fizykochemiczne badanie wody. Na życzenie można również uzyskać badania mikrobiologiczne, które zlecamy laboratorium, np. w Sanepidzie. Woda pobierana jest zgodnie z procedurą do sterylnego naczynia.

Sprawdzenie warunków montażowych stacji uzdatniania wody

Serwisant ocenia i doradza, gdzie i jak może być zlokalizowana stacja uzdatniania wody. Jakie wybrać pomieszczenie, czy jest dostęp do kanalizacji, co można, co warto, jak zainstalować profesjonalną stację uzdatniania wody.

Do zadań serwisanta należy również zanotowanie oczekiwań klientów, co do jakości wody.

Badanie wody, wizyta, ofertaOferta – stacja uzdatniania wody

Po uzyskaniu wyników analizy wody, uwzględnieniu informacji, które uzyskał serwisant, przygotowywana jest kompleksowa oferta.

Ofertę najczęściej przesyłamy mailowo, aby klient miał czas na spokojną analizę przedstawionych informacji, zanotowanie pojawiających się pytań lub wątpliwości.

.

Oferta zawiera:
wyniki analizy wody,
ocenę wody, z uwagi na jej przeznaczenie,
zalecenia i opis proponowanych procesów,
wskazanie, które urządzenia są niezbędne do uzyskania odpowiedniej jakości wody,
schemat technologiczny stacji uzdatniania wody,
opis i szczegółową specyfikację proponowanych urządzeń,
 ceny, najczęściej każdego urządzenia osobno,
rabat w kwocie równej opłacie za badania wykonane w naszym laboratorium (uwzględniany przy zapłacie za stację).

Płatność

Koszt usługi jeśli przeprowadzane są tylko badania fizykochemiczne: 120 zł brutto, w Warszawie i okolicach.
Jeśli wykonywane są również badania mikrobiologiczne, kwota zostaje powiększona o cenę tych badań – zależy od aktualnych stawek i zakresu analizy (Sanepid zaleca różny w zależności od tego, czy jest to woda wodociągowa, czy woda ze studni).

Jeśli jesteś zainteresowany naszą usługą skontaktuj się z nami – zadzwoń 22 498 15 98, 22 465 12 44 lub napisz.