Odżelaziacze wody

Na czym polega odżelazianie

Żelazo i mangan występują w wodzie w dwóch zasadniczych formach. Najczęściej mają postać jonów dwuwartościowych, których połączenia są rozpuszczalne w wodzie. Drugi rodzaj to jony trójwartościowe, w przypadku żelaza, i czterowartościowe, jeśli chodzi o mangan.

Klasyczna metoda usuwania żelaza i manganu opiera się na wstępnym utlenianiu – napowietrzaniu lub za pomocą środków chemicznych, podczas których Fe(II) przechodzi do Fe(III), a Mn(II) do Mn(IV). W ten sposób powstaje trudno rozpuszczalny wodorotlenek żelaza Fe(OH)3, a trochę bardziej skomplikowany związek w przypadku manganu MnO2·x·H2O. Utlenione formy widoczne są gołym okiem, jako brązowo – żółty osad. Zatem jeśli woda, zaraz po pobraniu jest bezbarwna, zaczyna zmieniać się po kontakcie z powietrzem, najpewniej zawiera żelazo.

Ponieważ utlenione formy są trudno rozpuszczalne, można się ich pozbyć z wody poprzez filtrację na różnego typu złożach piaskowych, a jeszcze lepiej antracytowo-piaskowych.  Efektywna praca takich złóż wymaga pewnego czasu, na tzw. wpracowanie.

Odżelaziacze – dobre efekty, przy zażelazionej wodzie

Odżelaziacze ze złożem Greensand Plus

Można pominąć etap wpracowania się złoża filtracyjnego, który w rzeczywistości prowadzi do pokrycia się ziarenek piasku tlenkami manganu. Bardzo popularną metodą usuwania żelaza i manganu jest zastosowanie złóż katalitycznych. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, jakości wody, czasem konieczne jest przeprowadzenie wstępnego napowietrzania wody lub okresowej (przy dużych instalacjach – ciągłej) regeneracji złoża, za pomocą nadmanganianu potasu (KMnO4).

Odżelaziacze w zastosowaniach domowych, w budynkach wielorodzinnych i dla innych potrzeb wody z naprawdę efektywnym złożem Greensand Plus, połączonym z odpowiednią warstwą hydroantracytu, pozwalają osiągać wysoką skuteczność odżelaziania i odmanganiania.

Przy szczególnie niskiej jakości wody proponuje się dwa stopnie odżelaziania i odmanganiania. Pierwszy to filtr ze złożem piaskowym, drugi z katalitycznym.

Parametry i ceny odżelaziaczy

Zmiękczacze  jako odżelaziacze

Zmiękczacze wody to wymienniki jonowe, których zadaniem jest zatrzymanie jonów wapnia i manganu – kationów odpowiedzialnych za twardość wody. Ponieważ jony żelaza i manganu to również kationy, zatem możliwe jest ich usunięcie podczas zmiękczania. Należy sobie zdawać sprawę, że żywice zmiękczające, czy nawet specjalistyczne złoże Crystal Right, są przeznaczone w pierwszej kolejności do zmiękczania. Dla uzyskania odpowiedniej twardości wody zmiękczacze oczyszczają tylko część wody, a użytkownik otrzymuje mieszaninę, która ma już odpowiednią twardość. Zatem przy wysokiej twardości wody, niewielkim przekroczeniu żelaza i manganu taki sposób jest zupełnie wystarczający – to dwa w jednym.

Zmiękczacze i filtry wielofunkcyjne mogą stanowić również uzupełnienie stacji uzdatniania wody. Pierwszy stopień filtracji to odżelaziacz ze złożem Greensand Plus, drugi – standardowy zmiękczacz lub ze złożem Crystal Right (szczególnie w przypadku przekroczenia zawartości jonu amonowego).

Parametry techniczne i ceny zmiękczaczy

Odżelaziacze - jak wybraćOdżelaziacze – jak wybrać

Najlepiej zostawić to nam – firmie ECONET. Ponieważ mamy doświadczenie, zmagamy się i rozwiązujemy problemy z jakością wody już od lat.
Jak przy każdej stacji uzdatniania wody, należy wziąć pod uwagę różne czynniki:
1. jakość wody – od tego zależy jakie procesy uzdatniania (oczyszczania) wody są konieczne,
2. zużycie wody – wpływa na wielkość urządzeń,
3. warunki montażowe – co realnie da się zastosować,
4. wymagania użytkowników, co do jakości wody, również odczucia estetyczne,
5. budżet przeznaczony na stację uzdatniania wody.

W przypadku odżelaziaczy domowych, najczęściej poleca się model Econet FGr 13 lub jeśli to możliwe zmiękczacz Econet FZm, o odpowiedniej wielkości (przy wodzie bardzo twardej FZm 10/2 lub FZm 12). Filtry oczywiście zaopatrują w wodę cały dom. Instalowane są przed hydroforem – jeśli jest.

Odżelazianie dla większych obiektów, np. budynków wielorodzinnych, to zawsze bardzo indywidualna sprawa. W celu uzyskania większych wydajności często stosuje się łączenie równoległe odżelaziaczy: odżelaziacz dla większych wydajności.

Masz pytania, wątpliwości – napisz, zadzwoń 22 498 15 98.