Jak działa odżelaziacz wody

Żelazo i mangan w wodzie to problem użytkowników studni

Kiedy już stwierdzono, że woda potrzebuje odżelaziania lub odmanganiania, należy wybrać odpowiedni sposób pozbycia się tych najczęściej naturalnych domieszek wody – po prostu skuteczny odżelaziacz. Zbyt dużo żelaza i manganu występuje głównie w wodzie podziemnej, czyli wodzie ze studni. Obecność żelaza i manganu jest skutkiem wietrzenia lub rozpuszczania niektórych skał i częściowo może pochodzić z rozkładu substancji organicznych.

Trzeba odżelaziać i odmanganiać wodę

Woda z żelazem i manganem charakteryzuje się wieloma negatywnymi cechami organoleptycznych. Do najbardziej uciążliwych należą nieprzyjemny, specyficzny zapach i żelazisty posmak, skłonność do zatykania osadami przewodów wodociągowych i urządzeń, pozostawianie brązowych plam na pranych tkaninach, pokrywanie żółtymi nalotami porcelany, szkła, sanitariatów, szkodliwy wpływ na jakość produktów spożywczych i wyrobów przemysłowych. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii żelazistych w instalacjach, gdzie wytwarzają rdzę gąbczastą lub nitkowatą.

Odżelaziacz i odmanganiacz

To najczęściej jedno urządzenie. Bardzo popularną metodą usuwania żelaza i manganu jest zastosowanie tzw. złóż katalitycznych. To materiały filtracyjne, które jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje żelaza i manganu oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. Jednym z najlepszych złóż do odżelaziania jest Greensand Plus, stosowany razem z hydroantracytem. Dla zachowania odpowiednich właściwości tego złoża, w cyklu pracy filtra należy przeprowadzać proces regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4). Przed hydroforem można wodę napowietrzać.
Takie odżelaziacze, które u nas nazywamy filtrami odżelaziającymi Econet FGr, mogą być wykorzystywane w zastosowaniach domowych, w budynkach wielorodzinnych, w przemyśle, na potrzeby zakładów wodociągowych – na przygotowanie wody dla każdego użytkownika.

Działanie i budowa odżelaziacza wody

Odżelaziacz i odmanganiacz ze złożem Greensand Plus Odżelaziacz wody - konstrukcja filtra Odżelaziacz - Greensand Plus - zbiornik filtracyjny
 To kompletny odżelaziacz. Wymaga tylko włączenia do instalacji wodociągowej. Jeśli zastosowano hydrofor – filtr instaluje się zaraz za nim.  Woda wpływa od góry i filtrowana jest całą powierzchnią złoża – najpierw przez hydroantracyt, potem przez Greensand Plus.  W zbiorniku filtracyjnym jest złoże, a w jego środku rura dystrybucyjna, która przefiltrowaną wodę odprowadza do góry i dalej do sieci wodociągowej.

Odżelaziacze wody ze złożem Greensand Plus: Econet FGr

Odżelaziacz - Greensand Plus - głowica sterujaca CLACK Odżelaziacz wody -  podłączenie - CLACK
 Pracą filtra steruje głowica filtracyjna CLACK, działająca czasowo, czyli po zadanym czasie włącza się proces płukania złoża.  W przypadku złoża Greensand Plus, oprócz płukania wodą, następuje regeneracja nadmanganianem potasu. Woda z płukania filtra, którą nazywa się popłuczynami, jest odprowadzana do kanalizacji.
Podczas oczyszczania filtra do użytkownika dopływa woda chwilowo nieuzdatniona.

 Nadmanganian potasu wsypywany jest do osobnego zbiorniczka, gdzie powstaje odpowiedni roztwór i podczas regeneracji następuje zasysanie odpowiedniej jego objętości.

Więcej o odżelazianiu: Odżelazianie wody – usuwanie żelaza i manganu.

Przykładowe instalacje:
dla domu: Skuteczne odżelazianie i odmanganianie wody,
dla większych obiektów: Odżelaziacz wody dla większych wydajności.

Jak podłączyć filtr Econet FGr – szczegółowych instrukcji udzielamy przed i w trakcie montażu, jeśli ktoś taki przeprowadza samodzielnie.