ECONET Sp. z o.o. (uzdatniamywode.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta uzdatniamywode.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności (z dnia 24.05.2018 r.) znajdująca się na stronie http://www.uzdatniamywode.pl/polityka-prywatnosci/ Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ECONET (uzdatniamywode.pl) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do ECONET (uzdatniamywode.pl) oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ECONET (uzdatniamywode.pl).

Wypełnienie formularza kontaktowego

W czasie korzystania z serwisów należących do ECONET (uzdatniamywode.pl) możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Formularz z zapytaniem dotyczącym usług i produktów oferowanych przez ECONET (uzdatniamywode.pl), umieszczony na stronie https://uzdatniamywode.pl/kontakt/, wymaga podania pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Dane podane podczas wypełniania formularza wysyłane są tylko na adres mailowy i nie zapisywane w innej formie.

Dane Osobowe

Szanując Państwa zaufanie oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma ECONET Sp. z o.o., ul. Zapustna 36/19, 02-483 Warszawa. Z uwagi na  wejście w życie (w dniu 25 maja 2018 r.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma ECONET Sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym ECONET Sp. z o.o. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania / siedziby, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz ECONET Sp. z o.o. usługi informatyczne, prawne lub podatkowe oraz firmom kurierskim.
 6. Informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 9. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej.
 10. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.
 11. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: kontakt@econet.com.pl lub pod telefonem 22 498 15 98.

Przypominamy, że kontaktujemy się z Państwem mailowo oraz drogą pocztową lub telefoniczną, przesyłając informacje o ofercie świadczonych usług, przypominając o zbliżających się terminach przeglądów serwisowych lub wymaganych dostaw materiałów eksploatacyjnych. Tą samą drogą dostarczamy dokumenty, takie jak faktury, protokoły serwisowe, protokoły analiz wody oraz umowy.

W przypadku chęci wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych lub korespondencji drogą pocztową od nas, czy też usunięcia swoich danych, wystarczy, że wyślą Państwo do nas  wiadomość mailową na adres kontakt@econet.com.pl lub pocztą: ECONET Sp. z o.o., ul. Zapustna 36/19, 02-483 Warszawa.

Informacja o cookies