ECONET Sp. z o.o. (uzdatniamywode.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta uzdatniamywode.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.uzdatniamywode.pl/polityka-prywatnosci/ Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ECONET (uzdatniamywode.pl) nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do ECONET (uzdatniamywode.pl) oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ECONET (uzdatniamywode.pl).

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do ECONET (uzdatniamywode.pl) możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków tylko adres e-mail.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do ECONET (uzdatniamywode.pl) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer newslettera.

Wypełnienie formularza kontaktowego

Formularz z zapytaniem dotyczącym usług i produktów oferowanych przez ECONET (uzdatniamywode.pl), umieszczony na stronie https://uzdatniamywode.pl/kontakt/, wymaga podania pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

ECONET (uzdatniamywode.pl) zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ECONET (uzdatniamywode.pl) rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

Informacja o cookies