Odżelaziacz dla większych wydajności

W przypadku odżelaziania i odmanganiania wody stosujemy filtry ze złożem Greensand Plus. Jest to złoże stosunkowo ciężkie, a zatem potrzebujące odpowiedniej wydajności pompy, przy jego płukaniu. W przypadku problemów z zapewnieniem odpowiedniego płukania filtrów lub wtedy, gdy chcemy uniknąć sytuacji, kiedy użytkownik potrzebuje wodę odżelazioną w momencie płukania, warto zastosować układ równoległy odżelaziaczy.

Filtry do usuwania żelaza i manganu - odżelazianie i odmanganianie.

.
W takim wypadku należy obliczyć liczbę filtrów, z uwzględnieniem jaką wydajność będzie miał układ, w momencie płukania jednego filtra.

Rozważa się zastosowanie odrębnych zbiorników na roztwór nadmanganianu potasu lub wspólnego, np. dla dwóch filtrów.

Zaletą takiego rozwiązania jest również mniejsza, jednorazowa objętość wód popłucznych.

Jedynym mankamentem może być to, iż potrzebna jest większa powierzchnia dla stacji uzdatniania wody.