Zawory sterujące CLACK

Dlaczego CLACK

Zawory sterujące to istotne elementy instalacji – każdy filtr posiada odrębny system sterowania. Lata praktyki pokazały, że to właśnie zawory firmy Clack, stosowane przez naszą firmę, odznaczają się dużą niezawodnością oraz możliwością zaprogramowania cykli pracy i płukania dostosowaną do wymagań Klienta i producentów złóż filtracyjnych.

CLACK produkuje swoje urządzenia od wielu lat, stopniowo unowocześniając systemy, np. dokładając elementy podtrzymujące napięcie, dostosowując wyświetlacze. W przypadku usterki, naprawa nie nastręcza większych problemów, co jest wygodne zarówno dla użytkowników, jak i instalatorów.

Podział zaworów CLACK

Zasadniczo, z uwagi na możliwości programowania zawory dzielimy na:

CLACK WS1CIWS CI – z wodomierzem, najczęściej stosowany do zmiękczaczy

1 – przyłącze wody
2 – przyłącze wody
3 – zawór do regulacji twardości wody

.

.

CLACK WS1TCWS TC – działający czasowo, stosowany do odżelaziaczy, filtrów węglowych, filtrów mechanicznych

1 – przyłącze wody
2 – przyłącze wody
3 – doprowadzenie roztworu KMnO4
4 – odprowadzenie wód popłucznych

.

CLACK WS2EI

.

WS EI – z wodomierzem, rozwiązanie pośrednie pomiędzy WS CI i WS TC

Inny podział dotyczy stosowanych przyłączy. Możliwe są: 1”, 1 ¼’’, 1 ½’’, 2”, 3”.

.

.

Dodatkowe elementy

Dodatkowym elementem może być zawór mieszający, stosowany do regulacji twardości wody. Pokazany został na zdjęciu zaworu WS CI. Dostępny z zaworami 1”, 1 ¼’’.

Innym elementem jest tzw. by-pass. Dostępny z zaworami 1”, 2’’.

CLACK: by-pass

Sterownik filtra może zostać wyposażony w zawór obejściowy – by-pass. Poleżenie dźwigni 1. i 2. w układzie praca oznacza – rysunek a., iż woda filtrowana podawana jest do sieci.

W przypadku awarii lub konieczności wykonywania prac remontowych dźwignię 1. i 2. należy przestawić w położenie jak na rysunku b.

.

.

Pozostałe informacje, szczegóły można znaleźć na stronie producenta: CLACK CORPORATION  (http://www.clackcorp.com).

Warto zapoznać się również ze sterowaniem CANATURE – proponujemy zmiękczacze z głowicami Canature BNT 165.