ECONET – uzdatnianie wody

Nie można i nie warto tworzyć algorytmu, który dobierałby urządzenia, po wprowadzeniu danych, np. zbadanego składu wody. Przy wyborze technologii wody uwzględnić należy jakość wody, zapotrzebowanie na wodę, warunki montażowe, możliwości techniczne i finansowe każdego domu. W razie potrzeby stację uzdatniania wody buduje się stopniowo.

Należy zwrócić uwagę na proponowane systemy sterowania, ich konserwację, dostęp do części zamiennych, koszt serwisu. Proponowanie płukania filtrów raz na kilka miesięcy jest zupełnie absurdalne. Ręczne sterowanie filtracją to rozwiązanie dla amatorów prac domowych, bez gwarancji sukcesu, szczególnie przy niskiej jakości wody.

Woda występująca w warunkach naturalnych to mieszanina wieloskładnikowa i wielofazowa, co sprawia, że nigdy do końca nie można poznać jej składu i parametrów. Jednakże da się minimalizować niekorzystne jej właściwości, poprzez znajomość podstaw teoretycznych i doświadczenie w zastosowaniu konkretnych urządzeń – głównie odpowiednich złóż filtracyjnych, sposobu ich wykorzystania i eksploatacji.

Dlatego wybierz ECONET!