Fizykochemiczne badanie wody – co badamy

Umożliwiamy wykonanie w naszym laboratorium fizykochemicznych badań jakości wody.
Zastosowane metody oraz przyrządy zestawiono w tabeli.
Przeczytaj Jak dostarczyć próbkę wody.
lp. WSKAŹNIK BADANIE – testy, przyrządy
1. barwa organoleptyczne
2. mętność Lovibond TurbiCheck
3. zapach organoleptyczne
4. odczyn pH Voltacraft PH-100 ATC
5. mangan Merc Spectroquant 1.01739
Merc Nova 60
6. żelazo Merc Spectroquant  1.14761
Merc Nova 60
7. twardość ogólna AV202
8. azotany Merc Spectroquant 1.09713
Merc Nova 60
9. azotyny Merc Spectroquant 1.14776
Merc Nova 60
10. jon amonowy (amoniak) Merc Spectroquant 1.14752
Merc Nova 60
11. przewodność Konduktometr CC-105
12. chlorki Merc Spectroquant 1.14897
Merc Nova 60