Uzdatnianie wody – ogólne informacje

Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu właściwości fizykochemicznych wody do wymagań wynikających z jej przeznaczenia.

Podstawowym czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania jest skład wody. Dlatego przed doborem technologii uzdatniania wody (metod uzdatniania wody) konieczne jest wykonanie przynajmniej analizy fizykochemicznej.

Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich urządzeń oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń.

Dobór rozwiązania zależy nie tylko od jakości wody ujmowanej ale i od przeznaczenia uzdatnianej wody.

UZDATNIANIE WODY - ECONET

.

Dobierzemy dla Ciebie najlepszą
technologię uzdatniania wody.

Zobacz przykładowe rozwiązania:

PRZYDOMOWA STACJA UZDATNIANIA WODY
STACJA ZMIĘKCZANIA WODY
STACJA DOCZYSZCZANIA WODY

.

W uzdatnianiu wody zakłada się konieczność usuwania z niej: zanieczyszczeń mechanicznych (np. rdzy, piasku), zawiesin organicznych oraz mineralnych, rozpuszczonych substancji organicznych i mineralnych, związków chloru (dechloracja – jeśli konieczna), jonów wapnia i magnezu powodujących twardość wody, bakterii, szczególnie chorobotwórczych.

Obecne w wodzie zanieczyszczenia mogą stać się powodem różnych chorób, powodują powstawanie trudno usuwalnego kamienia w rurociągach oraz urządzeniach mających kontakt z wodą, wywołują nieprzyjemny smak i zapach wody.

Wielkość dobranych urządzeń zależy od wielkości zużycia wody. Biorąc pod uwagę prognozowane zapotrzebowanie na wodę oraz wydajność ujęcia wody można wybrać konkretne urządzenia oraz dostosować wydajności pomp, wielkość zbiorników hydroforowych oraz magazynujących wodę uzdatnioną.

W przypadku uzyskania poprawy jakości wody wodociągowej mówi się raczej o stacjach doczyszczania wody. Dla uproszczenia wszystkie procesy prowadzące do poprawy jakości wody nazywać będziemy zwykle uzdatnianiem wody. Oczywiście na naszej stronie można przeczytać również o zagadnieniach doczyszczania wody.

Kiedyś ściśle rozróżniano „uzdatnianie wody” i „oczyszczanie ścieków”. Obecnie już poprawne jest określenie „oczyszczanie wody”. Kiedyś istniały tylko stacje uzdatniania wody (SUW) a teraz są i zakłady oczyszczania wody (ZOW).

A dlaczego warto uzdatniać wodę? Przeczytaj tutaj: Uzdatniasz wodę w domu – oszczędzasz.