Badania wody i dobór stacji uzdatniania wody

Wyniki badania wody

Badania wody z ujęcia przy domu jednorodzinnym zostały wykonane w specjalistycznym laboratorium i przesłane do firmy ECONET, w celu odpowiedniego doboru stacji uzdatniania wody.

Badania wody fizykochemiczne

Jak widać, odwołując się do obowiązujących przepisów, woda nie nadaje się do spożycia i wykorzystania na cele bytowo gospodarcze, z uwagi na przekroczone stężenie żelaza (1940 µgFe/l, przy normie 200 µgFe/l) i manganu (687 µgMn/l, przy normie 50 µgMn/l), nienormatywną mętność (26 NTU, przy normie 1 NTU), nieakceptowalny zapach. Woda również ma stosunkowo wysoką twardość – 337 mgCaCO3/l, dopuszczalne 60 – 500 mgCaCO3/l, zalecane ok. 60 mgCaCO3/l.

 

 

 

 

 

Badania wody mikrobiologiczneWyniki badań mikrobiologicznych nie wskazują na obecność wybranych mikroorganizmów.

 

 

 

 

 

Sposób postępowania

Założono konieczność stosowania następujących procesów:

 odżelazianie i odmanganianie, z usuwaniem siarkowodoru,
 zmiękczanie, które zwiększy skuteczność usuwania żelaza i manganu,
 dezynfekcję UV – działanie profilaktyczne.

Odżelaziacze, zmiękczacze, lampy UV, domowa stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

Dobrano i zainstalowano następujące urządzenia:

 Odżelaziacz Econet FGr 13,
 Zmiękczacz Econet FZm 10/1,
 Lampę bakteriobójczą UV Econet V 20.

Jest to zestaw, który może znaleźć zastosowanie w wielu przypadkach uzdatniania wody ze studni, która jest źródłem wody dla domu jednorodzinnego.