Filtracja mechaniczna

Co usuwać? W wodzie mogą być obecne cząstki zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, tworzących się w rurach osadów, włókien uszczelnień hydraulicznych, fragmentów rdzy.

Dlaczego usuwać? Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych ma na celu odciążenie urządzeń uzdatniających wodę, zabezpieczenie ich oraz całej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.

Czysta woda - ECONET zrealizuje Twoje potrzeby i spełnieni marzenia

 

Czysta woda – ECONET zrealizuje Twoje potrzeby i spełnieni marzenia.

 

Jak usuwać? Najczęściej filtry mechaniczne instaluje się jako filtry wstępne. Istnieje możliwość zastosowania filtra mechanicznego także przed poszczególnymi, wymagającymi tego procesu urządzeniami. Po filtrach węglowych można stosować, tzw. filtry końcowe. Proponujemy filtry siatkowe, szczególnie samopłuczące oraz filtry z wymiennymi wkładami. Najlepiej działającymi filtrami mechanicznymi są urządzenia ze złożem Turbidex, który jest zeolitem o wysokiej sprawności zatrzymywania zanieczyszczeń. Filtracja zapewnia wysoką klarowność wody uzdatnionej, gdyż złoże to pozwala na usuwanie cząstek o średnicy poniżej 5 μm.

UWAGA: Dla wody zażelazionej nie zalecamy stosowania filtrów siatkowych!

Dla klientów indywidualnych: Filtracja mechaniczna
Dla budynków wielorodzinnych, biurowców: Filtry mechaniczne
Dla przemysłu: Filtry mechaniczne dla przemysłu

Jeśli masz pytania dotyczące filtrów mechanicznych, zadzwoń: 22 498 15 98.