Czysta woda

Różne mogą powstawać skojarzenia związane z wyrażeniem czysta woda. Może są to górskie, rwące potoki, huczące wodospady. Niektórzy wyobrażą sobie spokojną toń jeziora lub nurkowanie w egzotycznych wodach oceanu. Przypuszczalnie marzą się nam czyste rzeki, jeziora, kąpieliska i źródełka, z których można bezpośrednio pić wodę.

Ta woda jest czysta?

Czysta woda w domu, w przemyśle - od ECONET

Czystą wodę chcemy mieć również w domu – do picia i do kąpieli, do prania i do zmywania naczyń. W przemyśle woda nieraz odgrywa kluczową rolę, np. przy produkcji spożywczej lub kosmetycznej.

Czysta woda jest czymś innym dla akwarysty, a innych parametrów oczekuje laborant wykonujący analizy chemiczne.

Inną wodę wlewamy do garnka gotując zupę, a inną do akumulatora samochodu.

Woda mineralna, w uzdrowiskach, często o specyficznym zapachu i smaku, to nie taka jakiej oczekujemy zaparzając kawę lub czyszcząc zęby – a jedna i druga musi być czysta.

Już wiesz? Czysta woda nie oznacza zawsze tego samego – wszystko zależy od przeznaczenia oraz możliwości oczyszczania, uzdatniania. Na tej podstawie dobiera się odpowiednie filtry wody dla domu, stacje uzdatniania wody dla budynków wielorodzinnych lub systemy przygotowania wody w przemyśle.

Oczyszczanie wody

Oczyszczanie wody, czy uzdatnianie wody (zob. artykuł: Wodne potyczki językowe) ma doprowadzić do takich parametrów, jakich wymaga przeznaczenie wody.

Na potrzeby domu woda musi nadawać się do picia. Nie tylko spełniać normy, ale i zaspakajać potrzeby estetyczne, zdrowotne. Stopień doczyszczenia wody zależy od jej zanieczyszczenia, od chęci i możliwości finansowej oraz instalacyjnej użytkowników.

Z procesów filtracji wody, dezynfekcji korzystają nie tylko mieszkańcy domów, którzy czerpią wodę z własnej studni. Również odbiorcy wody wodociągowej mogą poprawić jakość wody, przez jej doczyszczenie.

Podobnie jest w budynkach wielorodzinnych, gdzie stacje uzdatniania wody produkują wodę dla wszystkich lokali mieszkaniowych.

Produkcja przemysłowa, instalacje przygotowujące wodę do obiegów kotłowych, chłodniczych, technologie, w których potrzebna jest woda zmiękczona, odżelaziona, demineralizowana lub tylko oczyszczona mechanicznie – wszędzie należy indywidualnie dobrać metody uzdatniania wody i stacje uzdatniania wody.