Odwrócona osmoza

Niektórzy chcą mieć w domu system odwróconej osmozy. To sprawa dyskusyjna, czy i kiedy instalować sobie takie urządzenie. Krótko wyjaśniamy i przybliżamy pojęcie i mechanizm odwróconej osmozy.

Zacznijmy od graficznego wyjaśnienia:

Pierwsze naczynie pokazuje jak przepływa woda w procesie osmozy naturalnej. Podczas osmozy naturalnej, jeśli membrana rozdziela wodę czystą od zanieczyszczonej, to samorzutnie woda czysta przepływa do zanieczyszczonej, czyli następuje wyrównywanie stężenia.

Tak się dzieje dopóki nie zostanie osiągnięte ciśnienie osmotyczne – naczynie drugie – czyli mamy stan równowagi.

Jeśli chcemy, aby taki proces był użyteczny do oczyszczania wody, trzeba przezwyciężyć ciśnienie osmotyczne i spowodować, że woda zacznie płynąć w kierunku od zanieczyszczonej do czystej – naczynie trzecie. W ten sposób tam gdzie była woda zanieczyszczona pozostają głównie składniki, które usuwamy z wody. Ciśnienie, potrzebne do odwróconej osmozy to od 2 do ok. 6 MPa.

Membrany

Stosowane w procesach odwróconej osmozy powinny być takie, żeby łatwo przepuszczały wodę a zatrzymywały wszystkie zanieczyszczenia. Mówiąc bardziej naukowo, powinny charakteryzować się wysokim powinowactwem do wody i bardzo małym do substancji rozpuszczonych. Warstwa membrany, decydująca o procesie ma grubość poniżej 1 mikrometra.

Zadanie odwróconej osmozy

Jest to separacja substancji małocząsteczkowych, np. soli. Zatem z założenia po procesie RO (od angielskiego Reverse Osmosis) pozostaje tylko H2O. Podaje się , że główne zastosowanie systemów odwróconej osmozy to odsalanie wody w celu otrzymania wody do picia. Czy zatem warto taki system stosować w mieszkaniu, w domu? Czasem tak, bo zanieczyszczenia obecne w wodzie trudno jest usunąć innymi metodami. Na pewno jednak warto tę sprawę przemyśleć – bo nieraz warto wybrać inne rozwiązania.

I jeszcze: O jakości wody po systemie odwróconej osmozy.

Zastosowanie odwróconej osmozy, szczególnie do wody do picia musi być uzasadnione. Innym rozwiązaniem jest prostszy filtr – trójstopniowy system podzlewozmywakowy.