Czego oczekiwać po odwróconej osmozie

1. Uzyskana przewodność po systemie odwróconej osmozy powinna mieścić się w granicach od 1 do 50 uS/cm. Dla uzyskania wyższej jakości wody (w sensie pozbawionej prawie wszystkich dodatkowych składników) stosuje się np. systemy jonitowe do demineralizacji wody. W ten sposób otrzymuje się wodę używaną na cele analityczne w laboratorium.

W stosunku do odwróconej osmozy podaje się możliwy stopień odsolenia: od 90 % do 95%. Zatem uzyskany efekt związany jest z jakością wody zasilającej (surowej).

2. Odczyn pH wody wyprodukowanej przez system odwróconej osmozy mieści się w dolnym zakresie– czyli woda ma kwaśny odczyn. Z tego względu urządzenia np. pompy, zbiorniki, które mają kontakt z tą wodą, muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Równocześnie woda osmotyczna, która ma kontakt z powietrzem, ma także właściwość szybkiej zmiany pH, z uwagi na wymianę gazową – nie jest układem buforowym, tak jak woda naturalna – pomiar pH może być łatwo zakłócony.

A tutaj: Odwrócona osmoza – pojęcia i mechanizmy.

Jednak czasem stosuje się systemy odwróconej do przygotowania wody do picia – oczywiście w uzasadnionych przypadkach.