Dlaczego bada się obecność E. coli?

Jak w miarę szybko ocenić, czy są w wodzie mikroorganizmy, szczególnie chorobotwórcze? Szukano sposobu oceny wody – mikroorganizmów, które będą dobrym wskaźnikiem.

E. coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Nie są uważane za typowo chorobotwórcze, chociaż wiele szczepów dostawszy się do organizmu człowieka powodują różne schorzenia. E.coli występuje licznie w ściekach surowych i oczyszczonych, w wodach naturalnych, glebach zanieczyszczonych odchodami.

Dezynfekcja wody jest ważna, lampy bakteriobójcze UV

Okazało się, że Escherichia coli spełnia wymagania do tego, żeby być organizmami wskaźnikowymi. A szukano organizmów, które realizują następujące wymagania:

1. musi to być stały i bardzo licznie występujący mieszkaniec dolnego odcinka przewodu pokarmowego człowieka;
2. nie może być to bakteria chorobotwórcza;
3. nie może wytwarzać form przetrwalnych;
4. nie może się rozmnażać w środowisku wodnym i w glebie;
5. w środowisku zewnętrznym (woda, gleba) musi przeżywać dłużej niż bakterie chorobotwórcze;
6. musi być szybko i łatwo wykrywalna.

E. coli taka właśnie jest. Zatem sama jej obecność raczej nie zagraża użytkownikom wody (E. coli patogenne, wywołują silne biegunki,  np. E. coli ETEC), ale pokazuje, że coś się wydarzyło, że bakterie chorobotwórcze mogły trafić do wody. Dlatego takiej wody nie należy pić i dlatego jeśli stwierdzi się obecność tych organizmów w wodzie, choćby w wodzie wodociągowej, mieszkańcy zostają  pozbawieni wody, a sieć wodociągowa jest  intensywnie płukana.

Do oceny wody bada się liczbę mikroorganizmów w próbce pobranej w sposób sterylny, o pojemności 100 ml. Powinny być niewykrywalne, aby woda nadawała się do spożycia. Jednak, co jest niepokojące, jak podaje literatura, brak w wodzie Escherichia coli nie jest jednoznaczny z właściwą jakością sanitarną wody.

Dlatego warto stosować lampy bakteriobójcze UV!

Równocześnie z obecnością E. coli bada się występowanie bakterii grupy coli. E. coli to wskaźnik skażenia kałowego, natomiast bakterie grupy coli traktuje się jako wskaźnik problemów eksploatacyjnych wodociągów, nieskutecznej dezynfekcji, zatem w mniejszym stopniu dotyczy wody z własnych ujęć.

O enterokokach kałowych można przeczytać: Paciorkowce kałowe w wodzie.