Woda stabilna biologicznie

Intuicyjnie można zrozumieć pojęcie „stabilności wody”. Dodając jeszcze słowo „biologiczna” domyślamy się, że chodzi o to, żeby mikroorganizmy nie miały szansy na życie (rozwój i rozmnażanie się) w wodzie…

Woda stabilna biologicznie? - zapytaj ECONET.

Teoria mówi, że istotne jest, aby woda po procesach uzdatniania charakteryzowała się stabilnością biologiczną. Stabilność biologiczna wody to cecha wyrażająca się brakiem skłonności do wtórnego rozwoju w niej mikroorganizmów, podczas transportu i magazynowania. Zatem woda stabilna biologicznie nie umożliwia rozwoju mikroorganizmów w zbiornikach wody czystej i sieci wodociągowej. Najważniejszą metodą utrzymania stabilności biologicznej wody jest taki dobór procesów i parametrów technologicznych, aby jak najskuteczniej usunąć z niej nieorganiczne i organiczne substraty podatne na biodegradację, będące źródłem energii dla mikroorganizmów.

Chyba definicja jasna. Tylko już trudniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak uzyskać stabilną biologicznie wodę? Jest to zagadnienie związane głównie z przygotowaniem wody wodociągowej. Ponieważ dużym problemem jest uzyskanie wody, która nie ulega wtórnemu skażeniu, warto stosować stacje doczyszczające wodę. O doczyszczaniu wody można przeczytać tutaj: Doczyszczanie wody wodociągowej.