Filtry mechaniczne zeolitowe Econet FTu

Filtry ze złożem Turbidex to filtracja mechaniczna dokładna

Woda zawierająca zanieczyszczenia mechaniczne w postaci zawieszonych cząsteczek może być poddawana filtracji przez złoże Turbidex. Filtracja zapewni wysoką klarowność wody uzdatnionej, gdyż złoże to pozwala na usuwanie cząstek o średnicy poniżej 5 μm.

Złoże filtracyjne

Turbidex (Filter Ag Plus) jest złożem zeolitowym o dużej porowatości, stosowanym do klarowania wody. Zanieczyszczenia wychwytywane są całą powierzchnią granulek. Podczas pracy można stosować większe przepływy, w porównaniu do tradycyjnych złóż filtracyjnych kwarcowych.

Wybrane parametry pracy:
wysokość złoża: ok 75 do 120 cm,
wolna przestrzeń: 50% wysokości złoża,
przepływ podczas filtracji: 30 – 50 m/h,
przepływ podczas płukania: 35 – 45 m/h.

Złoże płukane jest wodą. Wymaga odpowiedniego przygotowania – nasycenia i płukania wodą przed uruchomieniem.

Filtr mechaniczny z Turbidexem (złoże Filter Ag Plus) działa jak bardzo dokladne sitkoZasada działania filtrów

Podczas filtrowania woda przepływa poprzez porowaty materiał, zatrzymując w ten sposób zanieczyszczenia. To powoduje, po jakimś czasie, zmniejszenie porowatości złoża i wzrost strat ciśnienia filtracyjnego. Z tego względu zatrzymane na złożu zanieczyszczenia usuwane są podczas płukania odwrotnym strumieniem wody. Popłuczyny odprowadza się do kanalizacji.

Obsługa filtrów

Praca filtrów (filtracja, płukanie) sterowana jest automatycznie przez odpowiednie zawory. Złoże musi być wymienione, jeśli płukanie stanie się już mało efektywne.

Wymagania

gniazdo elektryczne 230 V,
odpływ do kanalizacji.

Przykładowy filtr Econet FTu 24

  typ filtra   Econet FTu 24
  złoże filtracyjne

-Turbidex (filter Ag Plus)
– podsypka żwirowa
  objętość złoża – 226 dm3 Turbidex
– 70 kg podsypka żwirowa
  wielkość zbiornika filtracyjnego

  Wave Cyber 24 x 72’’- Otwór górny 4’’
– Objętość 473 l
  wydajność nominalna   10,5 m3/h
  wydajność maksymalna   14,0 m3/h
  typ zaworu

  CLACK WS1.5.EI- Gwint wewn. 1.5” BSPT,
– Materiał: Mosiądz (bez ołowiu),
– Ilość cykli: Do 6 cykli,
– Ciśnienie pracy: 1.4 – 8.6 bar,
– Temperatura pracy: 4° – 43° C,
– Potrzebny otwór zbiornika: 4’’,
– Wysokość ponad zbiornik: 191 mm.
  średnica przyłącza   1.5’’

Przykładowa instalacja: Stacja doczyszczania wody.

Ogólnie o filtracji mechanicznej: Filtry mechaniczne.

Filtry mechaniczne, również  Econet FTu prezentuje nasz