Zmiękczanie z usuwaniem manganu i dezynfekcja

Na podstawie wyników badania wody,  stwierdzono się, iż woda nie nadaje się do spożycia i wykorzystania na cele bytowo gospodarcze, z uwagi na przekroczone przekroczone stężenie manganu (103 μgMn/l, przy normie 50 μgMn/l) oraz obecność Enterokoków kałowych, bakterii grupy coli, Escherichia coli.

Woda ma stosunkowo wysoką twardość, która wynosi 360 mgCaCO3/l.

Z tego względu zastosowano układ: zmiękczacz Econet FZm 10/2 oraz lampę bakteriobójczą UV Econet V 20.