Zmiękczanie i filtracja węglowa

Użytkownicy wody skarżyli się na jakość wody wodociągowej. Po poznaniu szczegółów dotyczących problemów, potrzeb, warunków montażowych, został wybrany dwustopniowy system filtracji: zmiękczanie (zmiękczacz Econet FZm 10/1) i filtracja węglowa (filtr węglowy FZm 10/2). Oba filtry sterowane są poprzez zawory CLACK WS.

Zmiana po instalacji systemu doczyszczania wody – nie tylko w jakości wody, ale również w wyglądzie pomieszczenia.