Zaawansowana filtracja wody

Na podstawie wyników badania wody, odwołując się do obowiązujących przepisów, stwierdzono się, iż woda ma niską jakość i nie nadaje się do spożycia i wykorzystania na cele bytowo gospodarcze bez uzdatniania, z uwagi na przekroczone stężenie azotanów (85 mg/l), przekroczone stężenie manganu (768 µgMn/l)

Dodatkowo woda ma wysoką twardość, która wynosi 338 mgCaCO3/l.

W związku z takimi problemami postanowiono zastosować układ składający się z dwóch filtrów. Pierwszy stopień filtracji zawiera wielofunkcyjne złoże Ecomix A, natomiast drugi żywicę do obniżania stężenia azotanów. Z uwagi na to, iż oba filtry potrzebują regeneracji solanką, można było, przy odpowiednim zaprogramowaniu, użyć tylko jednego zbiornika solanki.

Na zdjęciu oba filtry na zbiornikach 10 x 54”, z głowicami CLACK WS 1 CI.