Przykład domowej stacji uzdatniania wody

Zastosowana technologia uzdatniania wody w tym wypadku opiera się na trzech głównych procesach: odżelazianiu i odmanganianiu, filtracji węglowej i dezynfekcji.

Znając jakość wody oraz niezbędną wydajność wybrano trzy urządzenia, którymi są:

1. filPrzydomowa stacja uzdatniania wody ECONETtr do usuwania żelaza i manganu Econet FGr 13 (po prawej stronie) – z tyłu widoczny zbiorniczek na nadmanganian potasu; filtr zawiera złoże Greensand Plus,

2. filtr węglowy, który służy do poprawy właściwości organoleptycznych Econet FW 10/2 (po lewej stronie),

3. lampa bakteriobójcza UV Econet V 20, stosowana do dezynfekcji wody (nad filtrami, przymocowana do ściany).

.

.

Zastosowane stopnie uzdatniania wody zależą od oczekiwań co do jakości wody, pod kątem bezpieczeństwa i ze względów estetyczno-smakowych.