Poprawa jakości wody wodociągowej

Użytkownicy wody skarżyli się na barwę i smak wody. Twardość wody była dla nich odpowiednia.

Z tego względu zapadła decyzja o instalacji układu składającego się z filtra węglowego (w tym wypadku Econet FW 13) oraz lampy bakteriobójczej UV – V 20.

Filtr węglowy zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia, które mogą być obecne w wodzie wodociągowej, poprawia zapach, smak, przezroczystość i barwę wody.

Z kolei lampa zabezpiecza sanitarnie instalację wewnętrzną w domu, zarówno z uwagi na mogące wystąpić w sieci przesyłowej skażenie, ale i fakt, iż węgiel aktywny jest złożem, którego działanie warto zabezpieczyć poprzez dezynfekcję.