Poprawa jakości wody w budynku wielorodzinnym – 31 mieszkań

Mieszkańcy budynku chcieli lepszej jakości wody wodociągowej. Zgłosili potrzebę ograniczenia kamienia kotłowego, czyli zastosowania odpowiedniego zmiękczacza.

Dodatkowym wymaganiem była dezynfekcja UV, co jest często procesem pożądanym, dającym poczucie bezpieczeństwa.

Zastosowano układ: zmiękczacz jednokolumnowy Econet FZm 14 ze sterownikiem CLACK Ws 1.5 CI oraz lampę bakteriobójczą UV Econet V 35.