Odżelaziacz w domu

Nawet w trudnych warunkach instalacja musi być starannie i estetycznie wykonana.

Odżelaziacz Econet FGr 13 ze złożem Greensand Plus.