Odżelaziacz i zmiękczacz

Jeśli jakość wody na to pozwala w dwustopniowej filtracji odżelaziacz – zmiękczacz  można zastosować w drugim urządzeniu głowicę Canature BNT.

Oczywiście pracą odżelaziacza zawsze steruje CLACK WS TC.

Zastosowano odżelaziacz FGr 10/2, a zatem ze złożem Greensand Plus. Wielkość zbiornika filtracyjnego 10 x 54”.

Zmiękczacz Canature FZm 10/2 również ma zbiornik 10 x 54”.

Zmiękczacz nie tylko ma obniżać twardość wody ale równocześnie poprawiać efekty działania odżelaziacza.