Kiedy zastosować filtr wielofunkcyjny?

Filtry wielofunkcyjne mogą zawierać różne złoża filtracyjne. Najbardziej popularne to Crystal Right i Ecomix. Pierwsze z nich to jednorodna substancja, która działa praktycznie jak standardowy jonit zmiękczający, przy czym w odróżnieniu od niego zmniejsza też stężenie jonu amonowego.

Złoże Ecomix to mieszanina różnych materiałów, występująca w wersji A i C, które mogą obniżać twardość, jon amonowy, żelazo, mangan i zawartość substancji organicznych. Ponieważ każda z warstw filtracyjnych ma inne działanie, to jest ono w jakimś sensie ograniczone. Z tego względu można się spodziewać, iż przy wodzie o wysokiej zawartości jakiegoś składnika wody, który chcemy usunąć, filtr nie będzie działał z wystarczającą efektywnością.

Prezentowana stacja składa się z dwóch stopni filtracji.

⇒ Pierwszy stopień to filtr ze złożem Greensand Plus (FGr 10/2), którego głównym zadaniem jest usunięcie bardzo wysokiego stężenia manganu.

⇒ Drugi stopień filtracji stanowi filtr wielofunkcyjny ze złożem Ecomix C (FEcoM 10/1), do obniżania twardości, jonu amonowego i substancji organicznych (o ich zawartości świadczy podniesiona wartość utlenialności). Każdy z tych składników, z którymi walczy filtr FEcoM, nie wymaga stosowania odrębnego urządzenia, gdyż są to tylko stosunkowo niewielkie stężenia, które należy obniżyć, by uzyskać wodę o satysfakcjonującej jakości.

Po filtracji woda jest dezynfekowana przez lampę bakteriobójczą UV V 20.