Ekonomiczna stacja uzdatniania wody

Woda pochodzi z własnego ujęcia, należy ją uzdatniać z uwagi na przekroczone stężenie żelaza – 387 mgFe/l, przy normie 200 mg/l oraz przekroczone wysokie stężenie manganu – 181 µgMn/l, przy normie 50 µgMn/l. Dodatkowo twardość ogólna wynosi 180 mgCaCO3/l.

Zmiękczacz Econet FZm 10/2

Zmiękczacz Econet FZm 10/2

Uwzględniając niewielką przestrzeń, gdzie można było umieścić stację uzdatniania wody, zastosowano zmiękczacz Econet FZm 10/2. Po 6-krotnym zmiękczaniu zawartość żelaza i manganu obniżyła się na tyle, żeby znacząco poprawić jakość wody.