Twardość wody, jon amonowy, utlenialność
i inne wskaźniki jakości wody

Podając adres mailowy, wypełniając formularz kontaktowy, jeśli chcesz otrzymasz poradnik o wodzie, który opisuje najbardziej znane i potrzebne wskaźniki jakości wody. Jest to mętność, barwa, zapach, żelazo i mangan, twardość wody, utlenialność, jon amonowy, azotany, azotyny, wskaźniki mikrobiologiczne.

1.    Wprowadzenie
2.    Co w wodzie piszczy
3.    Głęboka studzienka, głęboko kopana
4.    Mętność i barwa
5.    Wariacje żelazisto-manganowe
6.    Woda ma peHa
7.    Wonna czy bezwonna
8.    Twarda czy miękka woda zdrowia wszystkim doda
9.    To też ważny wskaźnik – utlenialność
10.   Azot w wodzie, czyli o azotanach, azotynach, jonie amonowym
11.    Słów kilka o niepożądanych mieszkańcach wody do picia