Obowiązujące normy jakości wody

O wymaganym składzie wody mówi:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Poprzednie:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417)***.

Uzupełniającym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2010 r. Nr 72, poz. 466).

DODATKOWE:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z 22 kwietnia 2011r. Nr 85, poz. 466).

Odnośniki:

* http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2294/1

* http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1989

* http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070610417

*http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100720466

*http://pdfy.polbi.pl/Dz_U_/2011/0466/pierwotny.pdf