Badanie wody – jak pobierać próbkę

Przed pobraniem próbek należy spuszczać wodę przez 10 minut w celu oczyszczenia kurka i ustabilizowania przepływu wody. Bezpośrednio przed pobraniem próbek należy dokładnie umyć kurek wodą z mydłem i wytrzeć czystą ściereczką, po czym opalić płomieniem za pomocą waty zwilżonej spirytusem skażonym. Po wykonaniu tych czynności jeszcze kilka minut spuszczać wodę.


Badania wody - ECONET!

Badania wody fizykochemiczne


– zapraszamy do laboratorium ECONET

przynieś wodę do naszego biura

 

Pobieranie próbki do badań mikrobiologicznych – wodę do badań mikrobiologicznych pobiera się do jałowych słoików lub butelek (dostępnych w stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych). Jałowe naczynie odwinąć z papieru, wyjąć korek ujmując go za kapturek, a po napełnieniu naczynia wodą odlać ok. 1/4 objętości wody i natychmiast zamknąć korkiem trzymanym w czasie pobierania próbki w ręce dolną częścią do dołu, chroniąc go przed zanieczyszczeniem.

Pobieranie próbki do badań fizycznych i chemicznych – wodę do badań fizycznych i chemicznych pobiera się do butelek PET o pojemności min. 1,5 l. Butelkę PET dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą, napełnić i natychmiast zamknąć. Próbki należy przewozić w temperaturze niższej od temperatury pobranej wody i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili pobrania.