Poprawa jakości wody wodociągowej

Woda wodociągowa mimo, iż najczęściej ma jakość wody spełniającą normy, czasem wymaga doczyszczania.

Zmiękczanie i dezynfekcja wody miejskiej W opisanym przypadku dom jednorodzinny zasilany jest przez wodę z wodociągu na końcu linii przesyłowej. Z tego względu znaczącym problemem są okresowe bardzo silne zabrudzenia mechaniczne dostające się do instalacji wewnętrznej.
Użytkownicy chcieli równocześnie wodę zmiękczyć i zdezynfekować.

Z tego względu zastosowano układ filtrów mechanicznych – pierwszy z przezroczystą obudową i wkładem siatkowym, drugi z wkładem piankowym.
Po filtracji wstępnej woda jest zmiękczana (zmiękczacz Econet FZm 10/1) i dezynfekowana (lampa bakteriobójcza UV Econet V 20).