Niska jakość wody – mało miejsca

Stacja uzdatniania wody musiała poradzić sobie z:

wysokim stężeniem żelaza  (7325 mgFe/l, przy normie 200 mg/l),
przekroczonym stężeniem manganu (1402 µgMn/l, przy normie 50 µgMn/l),
nieakceptowalną mętnością (25 NTU, przy normie 1 NTU),
nieakceptowaną barwą,
podniesionym stężeniem jonu amonowego (1,4 mg/l, przy normie 0,5 mg/l),
podniesioną utlenialnością (na granicy normy 0,5 mg/l),
podwyższoną twardością (216 mgCaCO3/l – dopuszczalna 60 – 500 mgCaCO3/l,
..zalecana ok. 40 – 80 mgCaCO3/l).

Powstała stacja uzdatniania wody składająca się z dwóch filtrów. W przyszłości zostanie dołożona lampa UV.

Odżelaziacz i filtr wielofunkcyjnyUkład: odżelaziacz i filtr wielofunkcyjny (Ecomix A)

 
 
 
 
 
 

Wybrano, zainstalowano i uruchomiono następujące urządzenia:

Pierwszy stopień filtracji: Filtr odżelaziający Econet FGr 13 ze złożem Greensand Plus – do usuwania żelaza, manganu

Drugi stopień filtracji: Filtr wielofunkcyjny Econet FEcoM 10/1 ze złożem Ecomix A – do zmiękczania wody, usuwania pozostałego żelaza i manganu, obniżania jonu amonowego i zawartości substancji organicznych