Filtracja dwustopniowa – odżelaziacz i zmiękczacz

Na podstawie wyników badania jakości wody, odwołując się do obowiązujących przepisów, stwierdzono, iż woda nie nadaje się do spożycia i wykorzystania na cele bytowo gospodarcze, z uwagi na przekroczone stężenie żelaza (3000 mgFe/l, przy normie 200 mg/l), przekroczone stężenie manganu (270 µgMn/l, przy normie 50 µgMn/l), nieakceptowalną mętność (11 NTU, przy normie 1 NTU).

Woda ma twardość, która wynosi 190 mgCaCO3/l – dopuszczalna wartość 60 – 500 mgCaCO3/l, zalecana ok. 40 – 60 mgCaCO3/l.

Ponieważ użytkownikom zależało na zmiękczaniu wody można było zastosować układ odżelaziacz – zmiękczacz, oba urządzenia ze zbiornikami 10 x 54”. W ten sposób stacja sprawia wrażenie kompaktowej.

Odżelaziacz Econet FGr 10/2 i zmiękczacz Econet FZm 10/2

Usuwanie żelaza i manganu odbywa się głównie na pierwszym filtrze. Jest to odżelaziacz Econet FGr 10/2. Ponieważ to najniższy z możliwych zbiorników (biorąc pod uwagę minimalną wysokość złoża Greensand Plus), zmiękczacz Econet FZm 10/2 przejmuje rolę nie tylko obniżania twardości, ale też dodatkowego usuwania żelaza i manganu.