Usuwanie żelaza i manganu

Odżelazianie i odmanganianie Co usuwać? Najbardziej typowe domieszki, stanowiące zanieczyszczenia wód podziemnych pochodzenia naturalnego to sole żelaza i manganu. Oba te metale są niepożądane w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają … Czytaj dalej Usuwanie żelaza i manganu