Niebezpieczna mętność wody

Mętność może być niebezpieczna Często podkreśla się znaczenie mętności jako parametru określającego skuteczność filtracji. Zwraca się również uwagę, iż mętności nie należy traktować tylko jako wskaźnika właściwości estetycznych wody, ale należy go łączyć z cechami zdrowotnymi wody. Mętność jest istotna, gdyż: • wiąże się z obecnością w wodzie pasożytów, • ma wpływ na skuteczność dezynfekcji, … Czytaj dalej Niebezpieczna mętność wody