Dezynfekcja wody – lampy bakteriobójcze UV

Dezynfekcja wody – lampy bakteriobójcze UV Co usuwać? Wody powierzchniowe i podziemne są naturalnym środowiskiem życia różnych mikroorganizmów, które tworzą w nich swoistą mikrobiocenozę. W wodach podziemnych to jakie drobnoustroje się w niej znajdują zależy od głębokości zalegania warstwy wodonośnej, rodzaju gruntu, budowy geologicznej, sposobu użytkowania i stanu sanitarnego terenu. Im płycej położone zwierciadło wody, … Czytaj dalej Dezynfekcja wody – lampy bakteriobójcze UV