Dezynfekcja wody

Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniają odpowiednią jakość wody w punkcie wprowadzania jej do sieci wodociągowej. Jednak na drodze przepływu wody do odbiorcy może nastąpić jej wtórne zanieczyszczenie i zmiana jakości, wskutek wzajemnego oddziaływania pomiędzy wodą a materiałem z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa, instalacja wewnętrzna i ich uzbrojenie oraz powstających nieszczelności. Z tego względu nawet woda wodociągowa narażona jest na skażenie mikrobiologiczne.

Dla bezpieczeństwa sanitarnego wody, szczególnie w przypadku awarii wodociągów, skażenia sieci wodociągowej, montuje się lampy bakteriobójcze UV do dezynfekcji wody, które nie zmieniają składu, smaku, ani zapachu wody.

—————————————————————–

czytaj dalej: 12345 67891011