Twardość wody

Obrazowo twardość wody opisuje się jako właściwość polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytwarzania piany, podczas wytrząsania próbki z mydłem.

Twarda woda?

Kiedy woda jest twarda, a kiedy miękka?

Co mówi norma dla wody do spożycia?

 

Zalecana twardość wody

to taka, która mieści się w zakresie:

60 do 500 mgCaCO3/dm3

w stopniach niemieckich to:

3,36 do 28 dH

 

Jednakże są to zalecenia, a nie wartości do których dąży przedsiębiorstwo wodociągowe. Z tego powodu w kranie możemy mieć do czynienia najczęściej ze zbyt twardą wodą.

—————————————————————–

czytaj dalej: 12345 67891011