Przedsiębiorstwa wodociągowe zapewniają odpowiednią jakość wody…

…w punkcie wprowadzania jej do sieci wodociągowej. Jednak na drodze przepływu wody do odbiorcy może nastąpić jej wtórne zanieczyszczenie i zmiana jakości, wskutek wzajemnego oddziaływania pomiędzy wodą a materiałem z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa oraz powstających nieszczelności, awarii. Z tego względu nawet woda wodociągowa narażona jest na skażenie mikrobiologiczne i obecność pasożytów. Oczywiście zjawiska te uwzględniane są przy dawkowaniu dezynfektantów, ale to z kolei powoduje ich nadmiar w wodzie i specyficzny zapach chloru.

Zatem zakład wodociągowy ma obowiązek produkcji i przesyłu wody o dobrej jakości, lecz nieraz jest to sprawa problematyczna. Wody powierzchniowe, które są znaczącym źródłem wody do picia i na potrzeby gospodarcze mają zmienną jakość – np. zależącą od pory roku, wody podziemne, choć bardziej stabilne zawierają duże ilości związków żelaza i manganu. W każdym przypadku technologia uzdatniania (oczyszczania) wody musi doprowadzić do powstania dobrego produktu, nie tylko na wyjściu ze stacji uzdatniania ale również na wejściu do budynku. Nie zawsze się to udaje, dlatego w celu ochrony swojego zdrowia, instalacji wodociągowych, urządzeń, które mają kontakt z wodą, warto zastosować stację doczyszczającą wodę.

 

—————————————————————–

czytaj dalej: 12345 67891011