Mam wyniki badania wody, co dalej

Wyniki badania wody, co teraz zrobić?

Otrzymałeś wyniki badania jakości wody, porównałeś z obowiązującymi normami jakości wody do picia , czyli rozporządzeniami Ministra Zdrowia. I jeśli chociaż jeden ze wskaźników jest niewłaściwy woda nie nadaje się do spożycia i wykorzystania na cele bytowe.

Od prawidłowej oceny składu wody zależy dobór odpowiednich urządzeń oraz efektywność usuwania z niej zanieczyszczeń. Obecne w wodzie zanieczyszczenia mogą stać się powodem różnych chorób, powodują powstawanie trudno usuwalnego kamienia w rurociągach oraz urządzeniach mających kontakt z wodą, wywołują nieprzyjemny smak i zapach wody. Natomiast o wielkości urządzeń decyduje zużycie wody związane głównie z liczbą osób w gospodarstwie domowym.

Informacje, na podstawie których dobiera się filtry do wody

Stację uzdatniania wody zawsze dobiera się w oparciu o:

1. Skład wody
2. Orientacyjne zużycie wody
3. Na jakie cele woda jest przeznaczona
4. Czy jest to woda z własnego ujęcia (studni), czy wodociągowa
5. Warunki montażowe
6. Indywidualne potrzeby użytkowników wody

Masz już wyniki badania jakości wody

Wyniki załącz w wiadomości lub przepisz. Prosimy również o informacje:

1. Zużycie wody lub liczba  osób korzystających z wody
2. Gdzie mieści się budynek / ujęcie wody, czy jesteś zainteresowany wizytą serwisanta
3. Uwagi co do jakości wody – własne spostrzeżenia do smaku, zapachu, właściwości barwiących wody, czy coś się zmieniło ostatnio, itd.

Możesz umówić się z naszym serwisantem na spotkanie i sprawdzenie warunków montażowych:

W takim wypadku serwisant sprawdzi warunki montażowe, odpowie na pytania, a oferta, którą otrzymasz będzie zawierała propozycję dostosowaną do Twoich potrzeb.

Aby zainstalować przydomową stację uzdatniania (doczyszczania) wody

Do tego należy znaleźć w domu odpowiednie miejsce – nie musi to być duże pomieszczenie, ale na pewno takie, w którym urządzenia się nie zniszczą, a woda nie zamarznie. To nie może być prowizoryczna piwnica, ani pomieszczenie zbyt niskie.

Praktycznie wszystkie urządzenia potrzebują możliwości podłączenia do prądu oraz podpięcia do kanalizacji, w celu odprowadzania wód popłucznych.

Decyzja o tym, że coś trzeba z wodą zrobić, może zapadać na różnym etapie urządzania domu. Ważne aby sposób przygotowania wody spełnił nasze oczekiwania – stacja uzdatniania (podczyszczania) wody ma być skuteczna, trwała, prosta w eksploatacji, estetycznie wykonana.

Dla użytkowników mieszkań również możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania:

Zawsze możesz zadzwonić, przyjść, napisać! Zapraszamy, z pewnością pomożemy!

tel. 22 498 15 98

biuro@econet.com.pl