Filtry wielofunkcyjne ze złożem Crystal Right

Uwaga: Obecnie polecamy filtry wielofunkcyjne ze złożem ECOMIX – informacje mailowe (biuro@econet.com.pl) lub telefoniczne (22 498 15 98 ).

Wybór filtra Econet FC-R

Filtr wielofunkcyjny do usuwania żelaza, manganu, zmiękczania, usuwania jonu amonowegoWielofunkcyjność tych filtrów spowodowana jest właśnie tym, iż  jednocześnie mamy odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, usuwanie azotu amonowego – w jednym filtrze. Nie są to jednak filtry uniwersalne. Ich zastosowanie musi być poprzedzone analizą, gdyż istnieją pewne przeciwwskazania, przykładowo:
bardzo wysokie stężenie żelaza i manganu jest niestety przeszkodą w stosowaniu,
 woda zawiera np. siarkowodór  – Crystal Right nie usuwa zapachu wody,
 stosunkowo mało twarda woda i podwyższone stężenie żelaza i manganu spowoduje uzyskanie zbyt miękkiej wody,
 woda zawiera fosforany.

Złoże Crystal Right

Crystal Right to złoże zeolitowe, czyli jest minerałem zawierającym glinokrzemiany. Dodatkowo zbudowany jest tak, iż może wymieniać kationy, podobnie jak żywice do zmiękczanie wody Ponieważ Crystal Right działa jak kationit sodowy, regenerowany jest solanką. Przez swoją budowę można przyjąć, że oprócz wymienionych funkcji, oczyszcza wodę również mechanicznie, ze skutecznością podobną do filtra piaskowego.

Uwagi dotyczące stosowania CR (szczegóły na stronie producenta, czyli Mineral-Right Inc.):

Filtry do jednoczesnego odżelaziania, odmanganiania, zmiękczania, czyli ze złożem Crystal Right, ich stosowanie musi być poddane analizie

istnieje CR -100 oraz CR-200, które różnią się tym, iż CR-100 usuwa azot amonowy (CR-200 nie), za to CR-200 ma większą pojemność jonowymienną (więcej wody można przefiltrować pomiędzy regeneracjami);
Crystal Right można chlorować;
filtrowana woda nie może być bardzo miękka, gdyż to powodowałoby degradację złoża – minimalna twardość to 50 mgCaCO3/l;
do skutecznej wymiany jonowej złoże musi mieć minimalną wysokość 27” = 68 cm;
reakcje związane z przemywaniem złoża solanką przebiegają wolniej niż w standardowych zmiękczaczach, dlatego regenerację trzeba umiejętnie zaprogramować – potrzebny jest stosunkowo długi czas solankowania;
CR 100 można używać dla wody o odczynie pH min. 6,0, CR 200 – pH min 7,0;
odżelazianie – jeśli żelazo jest w formie rozpuszczonej, czyli Fe(II), to wg producenta, nawet do 15 mg/l może być spokojnie usuwane (praktyka niestety pokazuje, iż jest to wartość zawyżona), natomiast w przypadku obecności formy utlenionej Fe(III) powinno się ją odfiltrować wcześniej;
ponieważ zwykle w wodzie występuje dwutlenek węgla istnieje konieczność okresowej regeneracji sodą NaCO3.

Zasada działania filtra typu Econet FC-R

Podczas procesu oczyszczania wody następuje wymiana jonów żelaza, manganu, wapnia i magnezu oraz jonów amonowych na kationy sodu. Po wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej, żywica musi być zregenerowana roztworem solanki. Solanka uzyskiwana jest poprzez rozpuszczenie soli tabletkowej w specjalnych zbiornikach.

Obsługa filtra typu Econet FC-R

Praca filtrów – filtracja, płukanie, regeneracja sterowana jest automatycznie przez zawory sterujące. Należy dbać o odpowiedni poziom solanki, służącej do regeneracji żywicy jonowymiennej. Doświadczenie pokazuje, że złoże należy wymienić, gdy stwierdzi się, iż regeneracja solanką oraz okresowe przemywanie sodą, nie przynosi oczekiwanych rezultatów – woda nie jest wystarczająco oczyszczana.

Wymagania

• gniazdo elektryczne 230 V,
• odpływ do kanalizacji.

Przykładowy filtr Econet FC-R 13

   typ filtra    Econet FC-R 13
   złoże filtracyjne – Crystal Right 100 lub
– Crystal Right 200
   warstwa podtrzymująca – żwir    12,5 kg
   wielkość zbiornika na żywicę    zbiornik filtracyjny  13 x 54’’
– Otwór górny 2,5’’
– Objętość 106 l
   objętość złoża    71,8 dm3
   wydajność nominalna – maksymalna    2,0 – 3,5 m3/h
   średnie zużycie soli na regenerację    7,5 kg
   typ zaworu    CLACK WS1 CI
   sterowanie    elektroniczne – objętościowe
   dodatkowe informacje – w skład zestawu wchodzi zbiornik solanki
– głowica sterująca posiadająca zawór mieszający (regulacja stopnia zmiękczania)
   średnica przyłącza    1’’
  dodatkowy element    by – pass
Przykładowe zastosowanie filtra wielofunkcyjnego zostało opisane w Usuwanie jonu amonowego (amoniaku) z wody.
Filtry wielofunkcyjne  Econet FC-R prezentuje nasz