Filtry do wody

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim porównaniem pracy filtrów, o stosunkowo dużych wydajnościach, stosowanymi np. do uzdatniania wody na potrzeby miasta, nazwijmy je przemysłowymi, z filtrami stosowanymi do przygotowania wody na potrzeby domu, budynków wielorodzinnych, przemysłu, zwanymi tutaj filtrami domowymi. Wszystkie te urządzenia to filtry pospieszne – w odróżnieniu od filtrów powolnych.

Filtry przemysłowe

Sterowanie pracą „dużego” filtra najczęściej odbywa się poprzez układ zaworów:
zobacz schemat

Filtry do wody - Hala filtrów ciśnieniowych

1. Filtracja  – woda płynie z góry w dół.

2. Płukanie przeciwprądowe  – woda płynie z dołu do góry.

3. Obniżenie poziomu wody w filtrze.

4. Płukanie sprężonym powietrzem  – zanieczyszczenia mogą być łatwiej usunięte, bo złoże jest rozpulchnione.

5. Powtórne płukanie przeciwprądowe – zanieczyszczenia usuwane są z całej objętości złoża.

6. Spust pierwszego filtratu  – pierwszy filtrat nie ma jeszcze dobrej jakości, dlatego jest usuwany.

7. Filtracja.

Filtry domowe

Eksploatacja „małego” filtra – cykl filtracyjny jest zaprogramowany na zaworze sterującym:
zobacz  schemat

Stacja uzdatniania wody ECONET1. Filtracja – woda płynie z góry w dół.

2. Płukanie przeciwprądowe – woda płynie z dołu do góry.

3. Płukanie szybkie, współprądowe – usuwanie pierwszego filtratu.

.

Tak wygląda typowy filtr do wody, stosowany w instalacjach domowych i nie tylko – ważna jest wydajność  i skład wody. Dodatkowo, w zależności do czego konkretnie służy, podłącza się do niego zbiornik solanki lub zbiornik na nadmanganian potasu (cykl filtracyjny jest wtedy zmodyfikowany).

O tym jak pracuje zmiękczacz można przeczytać tutaj: Zmiękczanie – jak działa zmiękczacz.

Natomiast o wymaganiach do instalacji stacji uzdatniania wody tu: Profesjonalna stacja uzdatniania wody – co potrzebne do instalacji.

Jest właściwie jeszcze jeden rodzaj filtrów, których zadaniem jest przygotowanie wody dla jednego punktu czerpalnego, np. filtry podzlewozmywakowe, nakranowe, itd. Takie rozwiązania również można znaleźć w ofercie ECONET. Warto obejrzeć nasz KATALOG.